Tunnudælurör PHT/ Polypropylene háhitarör

Hitaþol:  Hámark 80°C.
Ekki ætluð fyrir sjálfíkveikjandi eða eldfim efni.